Oświadczenie o utworzeniu lokalnego Komitetu Do Spraw Referendum Ogólnokrajowego | KUKIZ'15 Zielona Góra

Oświadczenie o utworzeniu lokalnego Komitetu Do Spraw Referendum Ogólnokrajowego

Oświadczenie o utworzeniu lokalnego Komitetu Do Spraw Referendum Ogólnokrajowego

Jeśli jesteś choćby za jednym z tych punktów to dołącz do nas ! !!

1. Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do sejmu;

2. Zniesienie dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa;

3. Wprowadzenie zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika.

 

 

Pobierz, wypełnij i wyślij oświadczenie na jeden z tych adresów:

1. adres dla Obywateli, Stowarzyszeń, Fundacji: kol. Janusz Sanocki tel. 602-397-455, mail: januszsanocki@nowinynyskie.com.pl

2. adres dla Bezpartyjnych Samorządowców (wójtów, burmistrzów, radnych, prezydentów miast : kol. Damian Stawikowski, tel. 726-205-347 , mail samorzad.kukiz@gmail.com . Oświadczenie